Kültürel Miras Kamu Bilinçlendirme Programı

 

2007 yılında Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan Anadolu Uygarlıkları Enstitüsü ve Kültürel Miras Yönetimi programı öğretim üyeleri ve yüksek lisans öğrencileri ile birlikte antik kentin "Yönetim Planı" yapılmıştır. Aynı zamanda proje yörede Kültürel Miras'ın korunması ve yönetimi ile ilgili sosyal bilinçlendirme uygulamaları öngörmektedir. Zeugma'da yapılması tasarlanan ören yeri müzesi kompleksi bu çalışmaların uygalanması için önemli bir merkez olarak düşünülmüştür. Bu projenin hedefi ekonomik açıdan gelişmekte olan yöre halkına kültürel mirasın değerinin anlatılması, geleceklerini oluşturan bu mirasın korunması ve gelecek nesillere taşınmasının öneminin vurgulanmasıdır.

 Zeugma Müze-Enstitü projesi. Eğitim salonundan antik kente doğru bakış.

 

Proje, TRafo Mimarlar (İstanbul, Türkiye) tarafından hazırlanmıştır.